หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

ประวัติความเป็นมา

ในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ดุลย์..
น้อยคนนักจะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นพระอุปฐากใกล้ชิดที่ติดตามหลวงปู่ไปทุกที่อย่างเงียบๆ
ท่านอยู่เคียงข้างหลวงปู่ตราบจนวินาทีสุดท้าย..
ปรนนิบัติตามวัตร และด้วยความกตัญญูรู้คุณอาจารย์สม่ำเสมอ

ในช่วงหนึ่งหลวงปู่ดุลย์ได้ส่งหลวงพ่อไปศึกษาธรรมะจากหลวงตามหาบัว
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่บางคน
หรือคนนอกไม่ทราบว่าท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิด
แต่หลวงพ่อก็ได้กลับมาปรนนิบัติหลวงปู่อย่างใกล้ชิดในช่วงหลัง

ภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีค่ายิ่งรูปนี้
เป็นรูปอนุสรณ์ ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

gen 004 หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

ภาพจากซ้ายไปขวา หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระโพธินันทมุนี และพระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล นั่งรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากหลวงปู่ดุลย์ ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๖ สิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี ๒๖ วัน

ท่านเจ้าคุณพระโพธิมุนี ได้รวบรวมคำสอนของหลวงปู่พิมพ์ไว้ในหนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้”
เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งแก่นักปฏิบัติธรรม

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล ได้รับอาราธนาจาก พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
ในปี 2536 และได้ทำหน้าที่พระนักอนุรักษ์ตามอาราธนาของญาติโยมอย่างเต็มที่

0060 หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

ทั้งโดยวิสัยทัศน์ส่วนตัวของหลวงพ่อฯ ที่เห็นประโยชน์และคุณค่าของการรักษาป่า
ในช่วงระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา หลวงพ่อต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆมากมาย
แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้จนถึงปัจจุบัน โดยป่ายังคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์
เป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งที่รอบนอกนั้นถูกหักล้างถางพงไปหมดเรียบร้อยแล้ว

0079 หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

ในหมู่ลูกศิษย์ที่สนใจเรื่องปฏิบัติ
จะทราบดีว่าหลวงพ่อเป็นนักปฏิบัติที่สอนธรรมอย่างเข้าใจง่าย
หลายๆคน แม้กระทั่งผู้เขียนเองก็ได้พบว่า
หลายๆครั้งที่ลูกศิษย์มีคำถามที่ตั้งใจเตรียมไปถาม
มักจะเผอิญได้คำตอบจากท่านเสียก่อนที่จะถามเสียอีก

ในเดือนเมษายนของทุกปี หลวงพ่อมีกิจที่จะจัดอุปสมบทหมู่
ให้กับผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ในป่า
ถือธุดงก์วัตร ปฏิบัติธรรม และบิณฑบาตรทุกเช้า

0153 หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

ในป่าอันยังเป็นป่าแท้จริงตามหลักธุดงก์ที่พระสายป่านิยม
นอกจากเวลาทำวัตร และช่วงเวลารับคำอบรมสั่งสอนจากหลวงพ่อแล้ว

0215 หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

พระทุกรูปต่างต้องแยกย้ายปลีกวิเวกตามหลักธุดงก์ ไปปฏิบัติตามอัธยาศัยของตน
จนครบระยะเวลาที่กำหนด และมาสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน และถามข้อข้องใจกับหลวงพ่อ

ในขณะเดียวกันทุกปี จะมีผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจบวชเพื่อปฏิบัติอย่างเต็มที่ปะปนมาด้วยเสมอ
แต่หลวงพ่อก็เมตตา ปล่อยให้ปฏิบัติไปตามกำลัง โดยไม่เคยหงุดหงิด หรือเบื่อหน่ายแม้แต่น้อย
ด้วยท่านถือว่า อย่างน้อยก็ทำให้เขาได้สัมผัสธรรมะและซึมซับจากผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติไว้
เมื่อถึงเวลาวันหนึ่งข้างหน้า ธรรมะเหล่านี้จะส่งผลเอง

ในทุกปี จะมีผู้มีจิตศรัทธาและทราบถึงเจตนา และวัตถุประสงค์ของโครงการบวช
ไปช่วยงาน ไปทำบุญตักบาตร ถึงที่วัดเขาศาลาฯ
อีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถไปได้ก็ร่วมบุญ โดยการเป็นเจ้าภาพฯ อุปสมบท
(รายละ 5,000 บาท) ที่วัดบวรนิเวศน์ ในช่วงเดือนเมษายน

นอกจากนั้นยังมีการบรรพชาเณร ซึ่งผู้ปกครองหลายท่านนิยมโครงการนี้มาก
เพราะเป็นการให้เยาวชน ลูกหลานได้ฝึกอบรมบ่มนิสัย และมีธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ
ไว้รองรับในตอนโต

0125 หลวงพ่อเยื้อน (พระพิศาลศาสนกิจ)

ปัจจุบัน หลวงพ่อยังคงเน้นหนักการให้การศึกษาธรรมะโดยการอุปสมบทหมู่ทุกๆปี
นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พระเณรในอุปการะได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่
ควบคู่ไปกับการอบรมญาติธรรม ให้ความรู้ในการปฏิบัติ และส่งเสริมกิจกรรมอบรมเยาวชนในพื้นที่
ไปพร้อมๆกับการให้สัมผัสธรรมชาติของป่า เพื่อผลในการรักษาป่าไปด้วย

ร่วมสมทบทุนกิจกรรมต่าง โดยทำผ้าป่าออนไลน์ได้ที่นี่ครับ หมายเลขบัญชีของหลวงพ่อ
นอกจากนั้น ถ้ามีโอกาสขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานบุญ ถวายหลวงพ่อฯ ร่วมกันครับ